Створення: 02.06.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 01/06/2016

Рiшенням наглядової ради вiд 01.06.2016 звiльнена з 01.06.2016 голова правлiння Гусарова Людмила Леонiдiвна, на посадi перебувала з 27.11.2015, акцiями не володiє. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням наглядової ради вiд 01.06.2016 призначена з 02.06.2016 термiном на 5 рокiв голова правлiння Целiнко Наталя Олександрiвна, акцiями не володiє, попередня посада завмагом ДП «Сiтi-Торг». Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.