Створення: 18.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 18/04/2017

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 припинено повноваження голови наглядової ради Крамаренко Олени Олександрiвни, володiє 30,8% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 27.11.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 припинено повноваження члена наглядової ради Карпенка Михайла Володимировича, володiє 30,8% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 27.11.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 припинено повноваження голови ревiзiйної комiсiї Крамаренко Ольга Iванiвна, акцiями не володiє,, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 27.11.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Iванюти Олега Дмитровича, акцiями не володiє, перебувв на посадi з 27.11.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 обрана термiном на 1 рiк голова наглядової ради Крамаренко Олена Олександрiвна, володiє 30,8% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 обраний термiном на 1 рiк член наглядової ради Карпенко Михайло Володимирович, володiє 30,8% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 обрана термiном на 1 рiк голова ревiзiйної комiсiї Крамаренко Ольга Iванiвна, акцiями не володiє, попередня посада голова ревiзiйної комiсiї. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 обраний термiном на 1 рiк член ревiзiйної комiсiї Iванюта Олег Дмитрович, акцiями не володiє, попередня посада член ревiзiйної комiсiї. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 обраний термiном на 1 рiк член наглядової ради Целiнко Юрiй Олексiйович, акцiями не володiє, приватний пiдприємець. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 обраний термiном на 1 рiк член наглядової ради Логвiновський  Iван Васильович, акцiями не володiє, приватний пiдприємець. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 обраний термiном на 1 рiк член наглядової ради Бондаренко Роман Володимирович, акцiями не володiє, приватний пiдприємець. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.