Створення: 20.09.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 19/09/2017

Рiшенням наглядової ради вiд 19.09.2017 звiльнена за згодою сторiн з 19.09.2017 голова правлiння Целiнко Наталя Олександрiвна, перебувала на посадi з 01.06.2016, акцiями не володiє. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням наглядової ради вiд 19.09.2017 припинено повноваження з 19.09.2017 члена наглядової ради Бондаренка Романа Володимировича, акцiям не володiє, перебував на посадi з 18.04.2017. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням наглядової ради вiд 19.09.2017 призначений з 20.09.2017 на невизначений термiн голова правлiння Бондаренко Роман Володимирович, акцiями не володiє, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.