Створення: 25.09.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 24/09/2012

Наказом керівника від 24.09.12: звільнено головбух Костюченко Василь Васильович, акціями АТ не володіє, перебував на посадi з 21.02.08; призначено на невизначений термін головбух Панченко Тетяна Василівна, акціями АТ не володiє, попередня посада- гол.бухгалтер, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних осіб не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління  Чмир Станіслав Сергійович