Створення: 27.07.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 27/07/2012

Рішенням зборів акціонерів від 27.07.12 звільнені: голова правлiння Ващук Вiктор Iванович, володiє 0,0003% акцiй ПАТ, перебував на посадi з 01.08.07; член правлiння Костюченко Василь Васильович, акціями ПАТ не володіє, перебував на посадi з 16.03.11; члени Наглядової ради: Ващук Ярослав Вiкторович, володiє 0,11% акцiй ПАТ, перебував на посадi з 01.08.07, акцiонер-юридична особа ТОВ «СIПI», володiє 61,6% акцій ПАТ, на посадi з 01.08.07; члени ревкомiсiї: Iванюта Олег Дмитрович, володiє 0,41% акцій ПАТ, перебував на посаді з 16.03.11; Бiлецький Олексiй Васильович, володiє 0,0003% акцій ПАТ, перебував на посаді з 16.03.11.

Тим же рішенням  призначені: на термін до переобрання загальними зборами або наглядовою радою Голова правління Чмир Станіслав Сергійович, володiє 0,07% акцій ПАТ, попереднi посади: економiст; член правління Катренюк Марія Іванівна, володiє 0,005% акцій ПАТ,  попереднi посади: бухгалтер; терміном на 3 роки: члени ревкомісії: Софронова Надія Миколаївна, акціями ПАТ не володiє, попереднi посади: директор з економіки ТОВ «СІПІ», Казанцев Геннадій Миколайович, акціями ПАТ не володiє, попереднi посади: юрисконсульт ТОВ «СІПІ»; члени Наглядової ради: Огороднік Олександр Володимирович, акціями ПАТ не володiє, попереднi посади: начальник служби безпеки ТОВ «СІПІ», Журавко Олег Вікторович, акціями ПАТ не володiє, попереднi посади: директор-розпорядник ТОВ «СІПІ».

Згоди на оприлюднення паспортних даних від осіб не отримано. Новообрані посадові особи непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління  Чмир Станіслав Сергійович