Створення: 27.11.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 27/11/2015

Рiшенням загальних зборiв вiд 27.11.2015:

 • звiльнений з 27.11.2015 т.в.о. голови НР Журавко Олег Вiкторович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 27.07.2012. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • звiльнений з 27.11.2015 члена наглядової ради Огороднiк Олександр Володимирович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 27.07.2012. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • звiльнена з 27.11.2015 голова РК Новодранова Тетяна В’ячеславiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 27.07.2012. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • звiльнена з 27.11.2015 член РК Софронова Надiя Миколаївна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 27.07.2012. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • звiльнений з 27.11.2015 член РК Казанцев Геннадiй Миколайович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 27.07.2012. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • звiльнений з 27.11.2015 голова правлiння Апостолiдi Гурамi Геноєвич, володiє 0,0001% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 02.06.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • звiльнена з 27.11.2015 член правлiння Катренюк Марiя Iванiвна, володiє 0,005% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 27.07.2012. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • звiльнена з 27.11.2015 член правлiння Косенко Раїса Олексiївна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 27.07.2012. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • обрана термiном на 3 роки голова НР Крамаренко Олена Олександрiвна, володiє 30,8% акцiй в статутному капiталi, попередня посада приватний пiдприємець. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • обраний термiном на 3 роки член НР Карпенко Михайло Володимирович, володiє 30,8% акцiй в статутному капiталi, попередня посада приватний пiдприємець. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • обрана термiном на 3 роки голова РК Крамаренко Ольга Iванiвна, акцiями не володiє, попередня посада приватний пiдприємець. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • обран термiном на 3 роки член РК Iванюта Олег Дмитрович, акцiями не володiє, попередня посада приватний пiдприємець. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано
 • обрана термiном до переобрання голова правлiння Гусарова Людмила Леонiдiвна, акцiями не володiє, тимчасово не працююча. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • обраний термiном до переобрання член правлiння Крамаренко Сергiй Вiкторович, акцiями не володiє, попередня посада приватний пiдприємець. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • обраний термiном до переобрання член правлiння Якушев Петро Миколайович, акцiями не володiє, попередня посада приватний пiдприємець. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.