Створення: 29.05.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 29/05/2015

  • Рiшенням наглядової ради вiд 29.05.2015 звiльнений з 02.06.2015 голова правлiння Чмир Станiслав Сергiйович, володiє 0,0695% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 27.07.2012. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Рiшенням наглядової ради вiд 29.05.2015 припинено повноваження з 02.06.2015 голови наглядової ради Апостолiдi Гурамi Геноєвича, володiє 0,0001% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 16.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Рiшенням наглядової ради вiд 29.05.2015 обраний з 02.06.2015 т.в.о. голови наглядової ради до затвердження загальними зборами Журавко Олег Вiкторович, акцiями не володiє, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • Рiшенням наглядової ради вiд 29.05.2015 обраний з 02.06.2015 головою правлiння Апостолiдi Гурамi Геноєвич, володiє 0,0001% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.