Створення: 19.10.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 27/11/2015

Публічне акціонерне товариство “ім.Фрунзе” скликає загальні збори акціонерів 27.11.2015р. о 10-00 за адресою товариства: Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с.В.Копані, вул.Радянська, 12, актова зала, з таким порядком денним:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Переобрання органів управління товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 23.11.2015р.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у бухгалтерії, звернувшись до члена правління Косенко Р.О.

Реєстрація учасників зборів 27.11.2015р. з 09.30 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 197(2201) від 19.10.2015.